roh_levy_h.gif(123 b) roh_pravy_h.gif(123 b)
logo.gif(2 kb)
Vyhledávání na serveru:
 

Rubriky:
Titulní stránka
Elektromagnetismus
Mechanika
Optika
Ostatní
Vesmír
Download
Vzkaz
Tabulka konstant
Test

Google

Krátké zprávy:
 • Dlouhou dobu se na webu moc nového nestalo. Proto vás vyzývám jestli vy máte nějaký užitečný materiál, tak mi ho pošlete na mail I.F.O@seznam.cz a já ho umístim na web. Díky
 • Dne 22.2.2003 jsem spustil tyto www stránky. Doufám , že se budou všem líbit. a pomohou Vám k lepšímu porozumnění fyziky.

 • Anketa
  Líbí se Vám nové stránky?
  Ano obr1.jpg(633 b) 7048
  Jsou dobré obr2.jpg(633 b) 5679
  Trochu obr3.jpg(633 b) 5522
  Ne obr4.jpg(633 b) 6468


  Články autora:


  levy_hor.gif(131 b) pravy_hor.gif(131 b)

  TEST

  1. Která jednotka nepatří mezi základní jednotky soustavy SI?
  a) kandela
  b) kelvin
  c) stupeň Celsia
  d) mol

  2. Elektrická energie se účtuje v kWh. Kolik je 720 kWh elektrické energie v joulech?
  a) 2000 J
  b) 25,9*10^8 J
  c) 720 000 J
  d) 360 000 J

  3. Kolik pikometrů je jeden kilometr?
  a) 10^15
  b) 10^12
  c) 10^18
  d) 10^21

  4. Který z následujících výrazů popisuje 2. Newtonův zákon?
  a) F=a/m
  b) m=a/F
  c) W=F*s
  d) a=F/m

  5. Na čem je není závislý součinitel smykového tření (f)?
  a) teplotě
  b) materiálu
  c) velikosti styčných ploch
  d) drsnosti

  6. Co vyjadřuje Avogadrova konstant?
  a) Počet částic v jednom molu látky
  b) Počet částic v jednom kilogramu látky
  c) Počet částic v jednom litru látky
  d) Počet částic v jednom metru krychlovém látky

  7. Který z následujících výbojů neprobíhá za atmosférického tlaku?
  a) doutnavý
  b) jiskrový
  c) koróna
  d) obloukový

  8. Která z následujících podmínek není nutná k interferenci vlnění?
  a) fázový posun
  b) alespoň 2 vlny
  c) stejná vlnová délka
  d) stejná vzdálenost zdroje vlnění od pozorovaného místa

  9. Při kterém jevu nedochází k polarizaci světla?
  a) odraz a lom
  b) disperzi
  c) dvojlomu
  d) pomocí polaroidů

  10. Jakou vlastnost nemá obraz při zobrazováním pomocí vypuklého zrcadla?
  a) nepřevrácený
  b) neskutečný
  c) zvětąený
  d) přímý

  11. Barevné vidění oka zajią»uje?
  a) čípky
  b) tyčinky
  c) sklivec
  d) duhovka

  12. Jaký je rozdíl mezi zapojením dvou odporů o velikosti 1 ohm sériově a paralelně?
  a) 0
  b) 2
  c) 1
  d) 1,5

  13. Který z následujících vztahů popisuje podélné vlnění?
  a) vektor rychlosti je kolmý na vektor výchylky
  b) vektor rychlosti je rovnoběľný s vektorem výchylky
  c) vektor rychlosti svírá úhel 45 stupňů s vektorem výchylky
  d) úhel mezi vektorem rychlosti a vektorem výchylky je libovolný

  14. Ve které soustavě v termodynamice nedochází k výměně tepla s okolím, ale částic ano?
  a) adiabaticky izolované
  b) uzavřené
  c) izolované
  d) otevřené

  15. Který z následujících motorů má největąí účinnost?
  a) parní stroj
  b) raketový motor
  c) čtyřdobýzáľehový motor
  d) vznětový motor

  16. Jakým způsobem dochází k přenosu vnitřní energie?
  a) vedením
  b) vedením a prouděním
  c) prouděním a zářením
  d) prouděním, zářením a vedením

  17. Změna skupenství z plynu na pevnou látku se nazývá?
  a) vypařování
  b) kondenzace
  c) tuhnutí
  d) sublimace

  18. Jak se jinak říká Thomsonovu modelu atomu?
  a) pudinkový
  b) bábovkový
  c) koláčový
  d) ątrúdlový

  19. Částici v jádře se říká?
  a) nuklid
  b) nukleon
  c) proton
  d) neutron

  20. Který model atomu se v současnosti povaľuje za správný?
  a) Rutherfordův
  b) Thomsnův
  c) Chadwickův
  d) Bohrův  Aktuální články:
  - Spalovací motor s odděleným spalovacím prostorem
  - James Prescott Joule
  - Isaac Newton
  - Archimédes
  - Jaderné elektrárny

  Nejčtenější články:
  - Isaac Newton
  - Motory
  - Blaise Pascal
  - James Prescott Joule
  - Jaderné elektrárny

  Download
  Nejnovější:
  - SPALOVACÍ MOTOR S ODDĚLENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM - vynález
  - Elektromagnetismus
  - Sbírka pro 1.ročník
  - Vlnění 2
  - Jednoduché stroje
  Nejstahovanější:
  - Tě?i?tě
  - Pascalův zákon
  - Jednoduché stroje
  - SPALOVACÍ MOTOR S ODDĚLENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM - vynález
  - Sbírka pro 1.ročník


  Nemůžete si vybrat, které erotické pomůcky by Vám nejvíce vyhovovaly? Náš sexshop nabízí různé pomůcky a přístroje, prostě krásné dárky.
  roh_levy_d.gif(133 b) roh_pravy_d.gif(123 b)