roh_levy_h.gif(123 b) roh_pravy_h.gif(123 b)
logo.gif(2 kb)
Vyhledávání na serveru:
 

Rubriky:
Titulní stránka
Elektromagnetismus
Mechanika
Optika
Ostatní
Vesmír
Download
Vzkaz
Tabulka konstant
Test

Google

Krátké zprávy:
 • Dlouhou dobu se na webu moc nového nestalo. Proto vás vyzývám jestli vy máte nějaký užitečný materiál, tak mi ho pošlete na mail I.F.O@seznam.cz a já ho umístim na web. Díky
 • Dne 22.2.2003 jsem spustil tyto www stránky. Doufám , že se budou všem líbit. a pomohou Vám k lepšímu porozumnění fyziky.

 • Anketa
  Líbí se Vám nové stránky?
  Ano obr1.jpg(633 b) 7048
  Jsou dobré obr2.jpg(633 b) 5679
  Trochu obr3.jpg(633 b) 5522
  Ne obr4.jpg(633 b) 6468


  Články autora:


  levy_hor.gif(131 b) pravy_hor.gif(131 b)

  Spalovací motor s odděleným spalovacím prostorem

  Spalovací motor s odděleným spalovacím prostorem

   

  Toto je název vynálezu, který byl přihlá?en na patentovém úřade v prosinci roku 2004. V ní?e uvedeném textu je mo?né se ve stručnosti seznámit s jeho obsahem. Jinak je k dispozici prezentace, kterou je mo?né si stáhnout z internetu. V ní naleznete podrobně rozpracované alternativy a příklady funkce motoru s textem a obrázky. Poznámka uvedená v prezentaci o dvojím kliknutím a rozpohybováním motoru pro tento formát neplatí a rozpohybování nefunguje (funkční lze získat na CD).

  Cílem tohoto článku je získat ?ir?í názor na novou my?lenku a získat spolutvůrce pro její realizaci. Uvítali bychom spolupráci se studenty, kteří by chtěli a uměli funkci motoru popsat takříkajíc matematicky. Bylo by to jistě i dobré téma na diplomovou práci. S ohledem na zku?enosti s prosazováním nových my?lenek, rozhodli jsme se vyrobit funkční motor, který je v současné době (únor 2005) ve fázi konstrukčního zpracování. V této souvislosti bychom uvítali zájemce o spolupráci při jeho výrobě. Jsme přesvědčeni, ?e z tohoto nápadu se vyklube velice zajímavý a lukrativní podnikatelský záměr.

   

  Z přihlá?ky vynálezu vybíráme:

                               

  CHARAKTERISTIKA DOSAVADNÍHO STAVU TECHNIKY

  V současné době u spalovacích motorů v?echny pracovní fáze probíhají ve společném prostoru, přičem? se zde vyskytují diametrální teplotní a tlakové rozdíly. Pro dokonalé spalování je výhodná vysoká teplota a tlak, co? je v?ak u klikových mechanizmů omezeno pou?itými materiály pístu, válce, hlavy válce, pístních krou?ků, ale také ztrátou mazacích vlastností oleje při překročení jeho mezní teploty (zadření pístních krou?ků).

  U pístových klikových  spalovacích motorů je prakticky nemo?né trvale pou?ívat detonační spalování, nebo? maximální tlak spalin působí právě v poloze blízké, či rovnající se horní úvrati pístu, aktivní práce se v tomto momentě nevykonává, motor se nadměrně zahřívá, hrozí nebezpečí mechanického po?kození klikového mechanizmu, motor je hlučný vlivem tlakových rázů.

  Z těchto důvodů musí být motor chlazený, s čím? nutně souvisí ztráta energie a nízká účinnost, palivo musí být upravované (oktanové číslo).

   

  ANOTACE

  Princip vynálezu znázorněný na obrázku č.1 představuje spalovací motor, kdy příprava tepelné a tlakové energie získané explozí výbu?né směsi, probíhá v detonačním zdroji energie (1) odděleném od hnacího agregátu (15) alespoň jedním ventilem (7). Výbu?ná směs (2) zapálená v detonační komoře (3) způsobí vývin tlakové a tepelné energie. Proces je řízen potřebným počtem a typem ventilů (7) a trysek(8), které jsou ovládány řídícím systémem (9) ve vhodný čas při vhodném průtoku. Výbuch způsobí ohřev chladícího média (10) (např. vody), kdy chladící médium umístěné v chladící komoře (11) izolované tepelnou izolací (12) je vyu?ito jako zdroj tlakové páry(13) pro pohon hnacího agregátu (15). Tlak spalin (14) z detonační komory je vyu?it jako zdroj tlakové energie pro pohon hnacího agregátu (15).

  Vyu?itím detonačního zdroje energie (1) chlazeného například vodou, pro pohon hnacího (například rotačního) agregátu provázaného s tepelným čerpadlem (24) vznikne motor poháněný spalinami a párou, kdy energie byla získána vysoce účinným spalováním paliva (5) za přispění tepelné energie vněj?ího nízkoteplotního zdroje (vzduch, voda apod.).

  Princip mů?e být vyu?it také jako zdroj tlakové i tepelné energie.

  V závislosti na způsobu vyu?ití tohoto principu a po?adovaných výstupních parametrech, je mo?ná alternativa funkce zařízení bez chladícího média (10).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Výhody vynálezu

  ·        Hlavní výhodou odděleného spalování v detonační komoře je mo?nost tepelně zaizolovat prostor spalování, ale i celý motor, zamezit teplotním ztrátám, vyu?ít uniklou energii, a tak  dosáhnout podstatného zvý?ení účinnosti procesu přeměny energie.

  ·        Tepelnou izolací motoru lze současně docílit podstatného sní?ení hlučnosti agregátu.

  ·        Oddělené spalování dává mo?nost aplikovat detonační spalování, které umo?ňuje dokonalej?í vyu?ití energetického obsahu paliva

  ·        Oddělení detonací eliminuje ?kodlivý vliv na  mechanické části hnacího agregátu.

  ·        Oddělené spalování dává novou mo?nost a tou je mo?nost uplatnění tepelného čerpadla, kterým lze získat dal?í energii pro pohon motoru, například ze vzduchu, vody, odpadního tepla, apod.

  ·        Snadněj?í odloučení exhalací z procesu spalování jejich zachycením ve zkondenzovaných párách.

  ·        Snadněj?í regulace průběhu velikosti tlaku tlakového média vstupujícího do pracovního prostoru hnacího agregátu v závislosti na čase, co umo?ňuje u motorů sní?ení tlakových ztrát netěsnostmi (ni??í tlak, ni??í ztráty).  U pístových motorů umo?ní tato regulace započít s působením tlaku spalin na píst a? v jeho vhodné pracovní poloze (mimo horní úvra?) a regulaci tlaku v průběhu expanze.

  ·        Mo?nost přestavby stávajících spalovacích motorů za účelem vyu?ití principu a tím sní?ení spotřeby paliva.

   

  Autoři: Ing. ?tefan Ku?nierik, ?andov u Č. Lípy                                              7.2.2005

               Ing. Zdeněk Řeháček, ?andov u Č. Lípy

  Kompletní prezentaci si mů?ete stáhnout zde

  Publikováno: 09.02.2005 v rubrice Mechanika
  Autor: ?tefan Ku?nierik
  Čtenářů: 73344   Hodnocení:  
  ruka_n.gif(117 b)   1    2    3    4    5    ruka_d.gif(119 b)
  hlasovalo: 181   průměr: 3.41
  Diskuze ke článku
  Datum   Jméno Předmět
  18.05.2009 21:21 bfbd fgrfd
  18.02.2008 16:10 lola http://www2.babajaga.pl
  10.10.2007 11:48 robert pozdrav
  12.08.2007 21:59 spacevl
  12.12.2006 21:12 skeptik skeptik
  12.12.2006 08:05 Risanek
  2.11.2006 10:44 missa ahoj
  26.08.2006 16:55 Kate
  18.05.2006 12:05 pepa Nelíbí se mi to
  18.05.2006 12:04 Bori? nelíbí
  14.12.2005 16:57 Admin Re: nelibi
  14.12.2005 15:16 Karel Nelibi

  Aktuální články:
  - Spalovací motor s odděleným spalovacím prostorem
  - James Prescott Joule
  - Isaac Newton
  - Archimédes
  - Jaderné elektrárny

  Nejčtenější články:
  - Isaac Newton
  - Motory
  - Blaise Pascal
  - James Prescott Joule
  - Jaderné elektrárny

  Download
  Nejnovější:
  - SPALOVACÍ MOTOR S ODDĚLENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM - vynález
  - Elektromagnetismus
  - Sbírka pro 1.ročník
  - Vlnění 2
  - Jednoduché stroje
  Nejstahovanější:
  - Tě?i?tě
  - Pascalův zákon
  - Jednoduché stroje
  - SPALOVACÍ MOTOR S ODDĚLENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM - vynález
  - Sbírka pro 1.ročník  roh_levy_d.gif(133 b) roh_pravy_d.gif(123 b)