roh_levy_h.gif(123 b) roh_pravy_h.gif(123 b)
logo.gif(2 kb)
Vyhledávání na serveru:
 

Rubriky:
Titulní stránka
Elektromagnetismus
Mechanika
Optika
Ostatní
Vesmír
Download
Vzkaz
Tabulka konstant
Test

Google

Krátké zprávy:
 • Dlouhou dobu se na webu moc nového nestalo. Proto vás vyzývám jestli vy máte nějaký užitečný materiál, tak mi ho pošlete na mail I.F.O@seznam.cz a já ho umístim na web. Díky
 • Dne 22.2.2003 jsem spustil tyto www stránky. Doufám , že se budou všem líbit. a pomohou Vám k lepšímu porozumnění fyziky.

 • Anketa
  Líbí se Vám nové stránky?
  Ano obr1.jpg(633 b) 7048
  Jsou dobré obr2.jpg(633 b) 5679
  Trochu obr3.jpg(633 b) 5522
  Ne obr4.jpg(633 b) 6468


  Články autora:


  levy_hor.gif(131 b) pravy_hor.gif(131 b)

  James Prescott Joule

  narodil se na ?tědrý den roku 1818 v Salfordu ve Velké Británii jako čtvrtý syn Benjamina a Alice Joulových. První dva chlapci, které spolu měli, zemřeli v dětství. Třetirození byl Jamesův bratr Benjamin po otci. Po Jamesovi se narodily je?tě dvě dcery Alice, která zemřela ve 14 letech a Mary. Také měl je?tě mlad?ího bratra Johna. Jamesův otec byl bohatý mu?, který vlastnil pivovar v Manchesteru. V mládí trpěl páteřní nemocí, co? mělo velký vliv na jeho uzavřeněj?í a stydlivěj?í povahu. James nenav?těvoval normální ?kolu, ale byly vyučováni doma domácími učiteli. Od čtrnácti let začal nav?těvovat univerzitu v Manchesteru, ale jen do svých ?estnácti, kdy jí opustil kvůli studiu u významného britského chemika a fyzika Johna Daltona, který byl autorem teorie, ?e atomy jsou nedělitelné koule. Jako dítě měl rád vlaky. Zájem o parní lokomotivy zřejmě ovlivnil jeho pozděj?í vztah k tepelné energii a k termodynamice. Při zkoumání ozvěny v horách ztratil otcovu kavalerijní pistoli. Toto nebyla jeho jediná zku?enost se zbraněmi, v jiném případě si náhodou ustřelil obočí. Byl také vcelku bezohledný vůči zdraví slu?ebnictva v Joulově rezidenci. Prováděl například série testů a slu?ce, kdy? jí dával dávky elektro?oků, dokud neztratila úplně vědomí. Tehdy usoudil, na?těstí pro slu?ku, ?e by bylo nejlep?í ukončit experimentování. Přesto?e Joule pracoval v otcově pivovaru, jeho zájem byl v experimentování s jevy, které jsou v přírodě samovolné. John Dalton mu v?těpoval, ?e musí být naprosto přesný a? puntičkářský experimentátor. Dalton dělal trochu víc, ne? jenom učení aritmetiky a geometrie. Zasvěcoval ho také do chemie z popudu jeho otce. Na konci jeho výuky se Joule stal velmi zručný v práci s laboratorním zařízením. Vrátil se domů, kde mu jeho otec nechal postavit laboratoř. James se chtěl stát je?tě věhlasněj?ím a proslulej?ím ne? byl jeho učitel. Vyrobil měřící přístroje s opravdu vysokým stupněm přesnosti. Od roku 1837 do 1856 Joule pracoval v rodinném pivovaru. Doufal, ?e nahradí parní stroje elektrickými motory. Jeho první výzkum se soustředil na zlep?ení efektivity elektrických motorů. Ji? ve dvaceti letech sestrojil elektrický motor, který vyu?íval otáčivého pohybu vodiče s proudem v magnetickém poli. Jeho výzkum se týkal produkce tepla. Jeden z jeho prvních zájmů bylo elektrické pole. Sna?il se vylep?it elektrický motor tím, ?e budou baterie a elektromagnet mnohem výkonněj?í. Jeho pokusy navrhnout motor, aby vyráběl elektřinu nekonečné síly selhaly a on postupně zji??oval, ?e jeho cíl je nedosa?itelný. Začal se zabývat měřením práce a tepla vyrobeného elektřinou. Jako výsledek jeho výzkumů Joule objevil, ?e? síla? stroje je úměrná výsledku? a? intenzity baterie. Joule stále věřil, ?e elektrický motor nahradí jednou parní stroj. Joule změnil směr svého zájmu na přeměnu elektřiny v teplo. To mu přineslo cenný poznatek: Mno?ství tepla vyvinutého za sekundu ve vodiči, kterým protéká elektrický proud , je přímo úměrné čtverci proudu a elektrického odporu vodiče. Tento zákon, který je dnes uveřejňován jako Joulův zákon byl zveřejněn v prosinci r. 1840. Nejvíce Joulových výzkumů bylo provedeno mezi roky 1837 a? 1847. V této době spolupracoval s Hermannem von Helmholzem, Juliem von Mayerem, Williamem Thomsonem, později také s Lordem Kelvinem. V roce 1843 vydal ?. Pro mno?ství práce potřebné pro vytvoření jednotky tepla nazývaný měrný tepelný ekvivalent. S pou?itím různých materiálů, také zjistil, ?e teplo je forma energie nezávisející na látce, která je zahřívaná. Zjistil, ?e jakmile byla elektřina vytvořena elektrickou, nebo mechanickou energií, výsledné teplo bylo úplně stejné. Dokázal, ?e jakákoliv forma energie, a? u? elektrická, chemická nebo mechanická vyrábí stejné mno?ství tepla. S těmito pokusy udělal Joule krok dál k určení přesného mechanického ekvivalentu tepla. {Sch0ma 1} Zjistil také, ?e teplo není tekutina, čemu se v jeho době bě?ně věřilo, ale forma energie. Poukázal na to, ?e energie je uchována během práce a z toho vznikl jeho zákon o zachování energie. Vysvětlil, ?e energie nikam nemizí, pouze přechází do jiných podob. To je jeden ze základních fyzikálních zákonů, který se dnes nazývá ?zákon o zachování energie?. Ten dal vznik nové vědní disciplíně zvané termodynamika. Joulovy experimenty dokázaly, ?e teplo je produkováno pohybem, popírající kalorickou teorii. V roce 1846 objevil Joule jev magnetostrikce, ?elezná tyč trochu změní svoji délku, kdy? je zmagnetizovaná. Tento jev se nyní pou?ívá ve spojení s ultra-sonickými zvukovými vlnami. {Joule-Thompson effect} Mů?eme říci, ?e Joule nebyl jen obyčejný badatel, proto?e on byl také vynálezce. Mezi jeho vynálezy patří například elektrické svařování nebo výtlaková pumpa. Dříve v jeho ?ivotě byl kritizován za to, ?e kreslil náčrty zalo?ené na jeho výzkumech, které nebyly kompletně ověřené. Joule si to vzal k srdci a přesto?e byla známá jeho přesnost výzkumů, také byl znám jako velice opatrný k vytváření závěrů o svých výzkumech. Joule byl zvolen do Královské společnosti v roce 1850 a byl prezidentem Britské asociace pro pokrok ve vědě v letech 1872 a 1887. Celý svůj ?ivot zůstal pivovarníkem, nikdy se nestal profesorem. Byl to skromný a nesobecký mu? a na sklonku svého ?ivota velice ostře odmítal vzrůstající aplikaci vědeckých výzkumů do vojenství. Pracujíce samostatně Joule na?el mnoho výhod a nevýhod toho nemít venkovní zdroj financí. Jednou z výhod bylo, ?e si mohl vybrat vlastní pracovní dobu a předmět studia. Nevýhodou byla nedostatečná finanční podpora, která byla neustále potřeba. Vět?ina z jeho výzkumů byla vedena z jeho vlastní kapsy. Bohu?el v roce 1875 peníze do?ly a od tohoto roku začaly jeho zdravotní problémy. 11. října 1889 svým nemocem podlehl a zemřel na nějakou formu degenerace mozku.

  Publikováno: 23.02.2003 v rubrice Ostatní
  Autor: Martin Zikmund
  Čtenářů: 89904
  Zdroj: Ondřej ?imek   Hodnocení:  
  ruka_n.gif(117 b)   1    2    3    4    5    ruka_d.gif(119 b)
  hlasovalo: 205   průměr: 3.22
  Diskuze ke článku
  Datum   Jméno Předmět
  19.06.2020 08:33 David Jen zkopírovaná Wikipedie
  4.11.2017 11:08 Nic Moc
  11.09.2015 21:06 FILIP
  27.05.2009 16:14 lulinka
  9.09.2008 19:00 Lucie
  18.02.2008 16:09 lola http://www2.babajaga.pl
  11.10.2007 16:15 Petra Fyzika
  12.01.2007 12:23 leo hrtan posudok
  30.10.2006 07:54 maja vaja haja fyzika
  13.09.2006 14:50 Anetka
  18.05.2006 12:23 hejsek fyzika
  18.05.2006 12:22 hejsek fyzika
  18.05.2006 12:22 hejsek fyzika
  18.05.2006 12:09 DrEdA
  18.05.2006 12:09 pea nečíst, nuda!!!!!!!!!!!!!!
  18.01.2005 10:45 nikola helena
  18.01.2005 10:42 anitram

  Aktuální články:
  - Spalovací motor s odděleným spalovacím prostorem
  - James Prescott Joule
  - Isaac Newton
  - Archimédes
  - Jaderné elektrárny

  Nejčtenější články:
  - Isaac Newton
  - Motory
  - Blaise Pascal
  - James Prescott Joule
  - Jaderné elektrárny

  Download
  Nejnovější:
  - SPALOVACÍ MOTOR S ODDĚLENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM - vynález
  - Elektromagnetismus
  - Sbírka pro 1.ročník
  - Vlnění 2
  - Jednoduché stroje
  Nejstahovanější:
  - Tě?i?tě
  - Pascalův zákon
  - Jednoduché stroje
  - SPALOVACÍ MOTOR S ODDĚLENÝM SPALOVACÍM PROSTOREM - vynález
  - Sbírka pro 1.ročník  roh_levy_d.gif(133 b) roh_pravy_d.gif(123 b)